MENÜ

Látlelet az oktatásról

A jobb megértést, a szemléletességet, az élményszerű ábrázolás bemutatását szolgáló eszközök az elmúlt negyven esztendőben hatalmas arányú fejlődésnek indultak. A XX. század közepe felé a tábla-kréta, fali képek használatável bezárult a szemléltetés, megértetés eszköztára.

Hatalmas lépést jelentett az írásvetítő megjelenése, a nyelvi laborok kialakítása. Ekkor, úgy az 1970-es években kezdték bevezetni a pedagógusképzésben ezen eszközök használatával kapcsolatos tudásátadást. "Az oktatás technikai eszközei" - ez volt a tantárgy neve, mely nagyjából a tartalmat is elárulja.

A XX. század vége felé megjelentek az iskolákban a PC-k, a számítástechnika/informatika tantermek. A számítógépek rövidesen egyre "kisebbek" lettek, s a kütyük egész erzenálja alakult ki úgy, mint a laptopok, a tabletek, meg az okos telefonok.

Asztali nézet